WIJZIGING IN HET MOTOREXAMEN!!!!

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.
-    Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.
-    Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).
-    Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.
-    Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
-    Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen.
-    Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.

Het CBR biedt de mogelijkheid om A2-examencapaciteit (AVB en AVD) tot en met examendatum 30 november 2017 kosteloos terug te geven. Dit geldt voor examencapaciteit die bedoeld is voor kandidaten van 21, 22 en 23 jaar, die willen wachten op de mogelijkheid om direct A-examen (code 80) te doen. U kunt hiervoor bellen met het CBR via het speciale rijschoolnummer 088 227 29 00. Na de aanpassing van de ICT-systemen kunt u gereserveerde A2-examens zelf – indien gewenst – omzetten in A-examens.

Voorbeelden
Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

 

 

Wil je je motorrijbewijs halen?
Je krijgt je rijbewijs als je daarna met succes een theorie-examen én twee praktijkexamens (voertuigbeheersing en verkeersdeelneming) doet bij het CBR.

Per categorie:

A1:

Rijles vanaf 17 jaar.
Theorie-examen vanaf 17 jaar.
Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 18 jaar.

 

A2 - beginners:

Rijles vanaf 20 jaar.
Theorie-examen vanaf 17 jaar.
Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 20 jaar.
Let op: Deze A2-beginners mogelijkheid gaat pas in miv 31 december 2013

 

A2 - doorstromers:

Rijles vanaf 20 jaar. Let op: Per 31 december 2013 mag je vanaf 19 jaar rijles volgen.
Geen theorie nodig.
Eén combi-praktijkexamen vanaf 20 jaar, mits ten minste 2 jaar in bezit van A1.

 

A - beginners:

Rijles vanaf 21 jaar MET CODE 80. Als je een A2-rijbewijs hebt (ook als dat korter is dan 2 jaar en
dus geen doorstromer bent) mag je ook vanaf 22 jaar beginnen met rijles.
Theorie-examen vanaf 17 jaar.
Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 24 jaar.

 

A - doorstromers:

Rijles vanaf 22 jaar.
Geen theorie nodig.
Eén combi-praktijkexamen vanaf 22 jaar, mits 2 jaar of langer in bezit van A2.

 

In Tabelvorm:

 

Leeftijd/Bevoegdheid A1 A2 A
Lessen Praktijkexamen Lessen Praktijkexamen Lessen Praktijkexamen
16 of jonger Nee Nee Nee Nee Nee Nee
17 Ja Nee Nee Nee Nee Nee
18 Ja Ja Nee Nee Nee Nee
19 Ja Ja Bezit A1 Nee Nee Nee
20 Ja Ja Ja Ja Nee Nee
21 Ja Ja Ja Ja Nee Nee
22 Ja Ja Ja Ja Bezit A2 Doorstromer
23 Ja Ja Ja Ja Bezit A2 Doorstromer
24 en ouder Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

Let goed op!


Je bent dus pas doorstromer als je al 2 jaar of langer een rijbewijs in een lichtere categorie hebt.
Je mag met A1 of A2 (ook met minder dan 2 jaar ervaring) wel eerder beginnen met lessen op
zwaardere motoren, maar je kan pas het doorstromer examen (dus het combi-praktijkexamen)
doen als je 2 jaar of langer je rijbewijs hebt voor die lichtere categorie. Je hoeft niet meer
opnieuw theorie-examen te doen.
Voorbeeld 1
Je bent 19 jaar en hebt net je A1 gehaald. Je mag dan direct gaan lessen op een A2-motor. Voor het
examen kan je dan kiezen:

 

• Je wacht tot je ten minste 2 jaar je A1 rijbewijs hebt (dus tot je 21ste) en gaat dan op voor het
combi-praktijkexamen.

 

• Je wilt daar niet op wachten. Dan kan je vanaf je 20ste gewoon als beginner examen doen. Dat
betekent dat je twee praktijkexamens (AVB en AVD) moet doen. Je theorie hoef je niet over te doen.
Voorbeeld 2
Je bent 23 jaar en hebt net je A2 gehaald. Je mag dan direct gaan lessen op een A-motor. Voor het
examen kan je dan kiezen:

 

• Je wacht tot je 2 jaar je A2 rijbewijs hebt (dus tot je 25ste) en gaat dan op voor het
combi-praktijkexamen.

 

• Je wilt daar niet op wachten. Dan kan je vanaf je 24ste gewoon als beginner examen doen.Dat
betekent dat je twee praktijkexamens (AVB en AVD) moet doen. Je theorie hoef je niet over te doen.

 

Klik hier voor de Motorpakketten